Grafický dizajn

Vizitkou akéhokoľvek podujatia, od svadby až po súkromné party, je bezpochyby pozvánka. Kreslené rukou alebo projektované Barbarou B., maliar a grafik spoločnosti Antonella Carta AC wedding & Events, majúc na zreteli fil rouge celej prípravy, vybranej Antonellou Carta, sa stáva dôležitým článkom scénografie. Začínajúc pozvánkami až po menu a tableau de meriage, Antonella Carta vytvorí pre klientov jedinečné a zosobnené logá, monogramy celkovo ručne vyrobené, kartičky ručne vyrobené z kvalitného papiera a tak poskytne rafinovaný kaligrafický service.